Treatment Rates

Treatment Name
No of days
Total cost
Abhyangasnanam 1 1600
Abhyangasnanam 3 4080
Abhyangasnanam 5 6400
Abhyangasnanam 7 8400
Abhyangasnanam and swedanam 1 1900
Abhyangasnanam and swedanam 3 4845
Abhyangasnanam and swedanam 5 7600
Abhyangasnanam and swedanam 7 9975
Udhwarthanam and snanam 3 4080
Udhwarthanam and snanam 5 6400
Udhwarthanam and snanam 7 8400
Udhwarthanam and snanam with swedam 3 4845
Udhwarthanam and snanam with swedam 5 7600
Udhwarthanam and snanam with swedam 7 9975
Sirodhara 3 5610
Sirodhara 5 8800
Sirodhara 7 11550
Kizhi - full body 3 5610
Kizhi - full body 5 8800
Kizhi - full body 7 11550
Siro Abhyangam 1 400
Siro Abhyangam 3 1020
Siro Abhyangam 5 1600
Siro Abhyangam 7 2100
Nasyam 1 680
Nasyam 3 1734
Nasyam 5 2720
Nasyam 7 3570
Lepanam or Pooch 1 400
Kizhi - Local 1 800
Januvasthi 1 900
Exersice - for body 1 250
Greevavasti 1 900
Kativasti 1 900
Siro udhwarthanam 1 400
Healthy eyes package 7 days 1 12000
Mukhalepam and Mukhabhyangam 1 500
Vamanam 1 800
Virechanam 1
350